понедельник, 28 апреля 2014 г.

Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers.

(Josef Albers)

He who asks a question is a fool for five minutes;
he who does not ask a question remains a fool forever.

(Chinese proverb)

Формування комунікативної компетентності школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Інноваційне суспільство, в якому ми живемо, ставить перед школою два актуальні завдання – виробити в дитини уміння, навички і бажання навчатися впродовж життя, щоб завжди бути конкурентоспроможним. А також забезпечити індивідуальну й самостійну роботу учня, перебудувати зміст і методи навчання з орієнтацією на компетентність. При досягненні цих завдань ми будемо мати людину, для якої знання – фундамент життя.
Модернізація системи освіти відкриває нові горизонти та можливості, але пред’являє високі вимоги до професійної компетентності вчителя. Робота педагога – це постійна творчість, а творча діяльність передбачає наявність здібностей, які мають бути властиві кожному учителю: прихильність до дітей, витримка й володіння собою, здатність керувати своїм психічним станом і настроєм, швидко набувати й розширювати свої знання тощо. Вчитель ХХІ століття має володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями. Вже зараз стає очевидним, той факт, що одна із найважливіших складових професійної компетентності вчителя є ступінь його готовності до використання сучасних ІКТ у своїй професійній діяльності.
Важливим є використання Інтернету. Як інформаційна система Інтернет пропонує користувачам багато ресурсів та великий обсяг інформації. Базовий набір послуг може включати в себе:
- електронну пошту;
- телеконференції;
- відеоконференції;
- можливість опублікувати свою інформацію, створити свою сторінку;
- доступ до інформаційних ресурсів:
- довідкові каталоги;
- пошукові системи;
- спілкування в мережі.
Оволодіння комунікативною та полікультурною компетенція не неможливе без практики спілкування. Використання ресурсів Інтернету на уроці англійської мови є просто незамінним. Віртуальна середа Інтернету дозволяє вийти за межі часу та простору, та надає користувачам можливість аутентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні теми. Але не можна забувати, що Інтернет є лише допоміжним технічним засобом навчання. Для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно поєднувати його використання на уроках.